Privacy statement Moss Painting

Met de volgende informatie willen we je inzicht geven in hoe we met jouw data om gaan voor wat betreft het gebruik van onze site en onze services en diensten. We leggen ook uit wat je rechten zijn met betrekking tot privacy etc. Hoe we je data behandelen en welke data we precies van je bewaren hangt af van welke service of dienst je van ons gebruikt en waar je ons toestemming voor geeft. We voldoen hiermee aan, en verwijzen naar de Algemene Verordening Gegevensbescherming, welke actief is vanaf 25 mei 2018 (European Directive: 95/46/EC). In de verdere tekst zullen we dit steeds AVG noemen.

1. Verantwoordelijke, Art 4 Sectie 7 – AVG

Verantwoordelijk voor het behandelen en het bewaren van jouw data is:
**Moss Painting
**Braambergerhout 103
**3845 HK Harderwijk
**Nederland

2. Wat is persoonlijke data? 

Persoonlijke data bevat alle informatie van jou als persoon die terug herleid kan worden tot jouw identiteit, zoals naam, adres, telefoonnummer. Informatie die niet herleid kan worden tot jouw identiteit is geen persoonlijke data.

3. Met welke doelen wij persoonsgegevens verwerken

3a) Contact via e-mail of contactformulier
Als je ons een e-mail stuurt, of het contactformulier gebruikt, wordt data van jou op onze server opgeslagen. Dit is je mailadres, naam en eventueel telefoonnummer en adres. Deze informatie wordt alleen gebruikt om je vraag of verzoek af te handelen. Data zal verwijderd worden wanneer deze niet meer nodig is, of als de wettelijke termijn hiervoor is verstreken.

3b) Opgeslagen data als je onze site bezoekt
Als je onze site slechts bezoekt voor informatie, ofwel zonder je te registreren of aan te melden voor onze nieuwsbrief, zal enkel technische data door je browser met ons gedeeld worden om je een goed werkende en veilige site aan te kunnen bieden. 

3c) Cookies
Moss Painting gebruikt cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Let op dat het niet accepteren van cookies kan leiden tot een niet goed werkende site.

3d) Order verwerking
Wanneer je bij ons een bestelling plaatst vragen we je om je naam, adres, mailadres en soms een telefoonnummer. Deze data hebben we nodig om je order af te handelen en je op de hoogte te houden van je order. Deze data wordt alleen met dit doel gebruikt. De bewaartermijn voor deze data is de wettelijke bewaartermijn.

3e) Nieuwsbrief
Na het inschrijven voor onze nieuwsbrief heb je ons expliciet toestemming gegeven om je te benaderen met aanbiedingen via email. Uitschrijven van deze nieuwsbrief is ten alle tijden mogelijk.

4. De juridische grondslag 

Wij behandelen jouw data voor de volgende doeleinden en voldoen hiermee aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming 2018):

4a) Contractuele overeenkomst (Artikel 6 (1) (b) AVG)
Kortom, het afhandelen van jouw bestelling, nieuwsbrief, aanbieding etc.

4b) Balance of Interest (Artikel 6 (1) (f) AVG)
Het analyseren van het gedrag van mensen op onze site, maar nooit terug te herleiden naar een identiteit. We weten dat er mensen uit Amsterdam op de site komen, maar niet wie.

4c) Op basis van toestemming (Article 6 (1) (a) AVG)
Denk hierbij aan de nieuwsbrief of cookies waarbij we je vooraf om toestemming vragen.

5. Delen van data met derden

Moss Painting verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Moss Painting blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

6. Hoe lang wordt je data bewaard

Moss Painting zal jouw data alleen zolang bewaren als nodig is voor het afhandelen van je bestelling/nieuwsbrief etc. Wij houden hierbij ook de wettelijke regels in acht voor het bewaren van je gegevens.

7. Bescherming van jouw data

Moss Painting neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice.

8. Jouw rechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Moss Painting. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Tevens is het noodzakelijk bij dit verzoek de ordernummer(s) te vermelden.

9. Verplichting om data te verstrekken

Je bent niet verplicht om data met ons te delen. Je bent niet verplicht om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies etc. Echter, voor het goed functioneren van de site, en/of om een bestelling bij ons te plaatsen hebben we eenvoudigweg wat data van je nodig. Zonder deze data werkt de site niet goed of kunnen we je order niet verwerken.

10. Privacy en data verantwoordelijke

Heb je een vraag of opmerking met betrekking tot privacy of je data? Vraag het eenvoudig aan onze klantenservice, zij zullen je zo snel mogelijk een goed antwoord geven.

11. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om de privacy statement en algemene voorwaarden aan te passen waar nodig.

V 1.0 Harderwijk Juni 2020

 

HEB JE VRAGEN OF IS ER ONDUIDELIJKHEID?

Neem contact met ons op en wij bespreken graag de mogelijkheden!